Menu Sluiten

Privacy verklaring Dermea

Privacy verklaring Dermea

Dermea
Plaats: Bilthoven
Adres: Goudvinklaan 14
Postcode: 3722VD
KVK-nummer: 63516063

Dermea kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Dermea en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dermea heeft verstrekt.

Dermea kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
– Telefoonnummer en e-mailadres
– Geboortedatum
– BSN
– Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)
– Verwijzer en eventuele AGB code
– Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling
– Eventueel foto’s
– Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

Waarom verwerken wij deze gegevens.
Omdat u cliënt bent bij Dermea beheren wij uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën  en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten en toesturen van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden
Dermea verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huid therapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaart Dermea uw gegevens?
Dermea bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken in één van onze locaties. Dan ruimen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@dermea.nl

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.